Protikorupcní formulár


Do formuláre níže uvedte všechny skutecnosti, které by mohly prispet k odhalení korupcního jednání.
Povinné položky jsou v popisu oznaceny hvezdickou.
Identifikacní údaje

Pro zvýšení verohodnosti Vašeho oznámení mužete vyplnit své jméno a telefon. (není nutné)
Pokud údaje nevyplníte, bude Vaše hlášení ZCELA ANONYMNÍ.

Jméno a príjmení:
Telefon:
E-mail:


Hlavní podezrelý

* Typ subjektu: obcan
podnikatel
úredník
politik
policista
jiné postavení
* Jméno a príjmení:
Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: (kde se vyskytuje, datum narození, rodné císlo, telefonní císla, která podezrelá osoba používá atd.)


Prípadný spolupachatel #1

Jméno a príjmení:
Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: (kde se vyskytuje, datum narození, rodné císlo, telefonní císla, která podezrelá osoba používá atd.)


Prípadný spolupachatel #2

Jméno a príjmení:
Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: (kde se vyskytuje, datum narození, rodné císlo, telefonní císla, která podezrelá osoba používá atd.)


Detaily korupcní cinnosti

* Zde se snažte co nejvíce popsat prípadnou trestnou cinnost ci podezrení z trestné cinnosti.


Prohlašuji, že údaje jsou zadány v dobré víre za úcelem proverení mnou podaného podezrení