Zajímavé projekty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Chytrý autopilot zvýší bezpečnost ultralightů

Photo 8Zajímavý projekt rozvíjejí v letech 2011-2013 experti na Vysokém učení technickém v Brně. Chytrý automatický pilot na digitální bázi a za využití dosavadních poznatků z civilního a vojenského letectví integruje nové bezpečnostní prvky. Konečný cíl představuje certifikace produktu a jeho uplatnění na trhu letounů spadajících do kategorie LSA a ULL.


Řešitelský tým vyšel z předpokladu technologického deficitu v oblasti automatizace ultralehkých letadel. Mezi základní výhody chytrého autopilota tak kromě nižší hmotnosti a objemnosti patří zejména nové funkce umožňující automatickou pilotáž stroje třeba v okamžiku nepříznivých meteorologických podmínek. Optimalizace letových operací přitom nebere pilotům, kteří v ultralightech tráví čas především pro zábavu, možnost mít nad letounem kontrolu. Jak připomíná řešitel projektu Peter Chudý, letec s chytrým autopilotem v kokpitu se stává jakýmsi administrátorem nebo supervizorem letu. Projekt běží v rámci první výzvy programu Alfa, respektuje veškeré legislativní standardy pro testování i certifikace a pro rozmezí dvou let disponuje částkou více než 26 milionů korun.
 
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

Řešitel: Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA tel.: 5 4114 1286, 

Další osoba podílející se na řešení: Ing. Michal Bidlo, Ph.D. tel.: 5 4114 1206, Ing. Richard Růžička, Ph.D. tel.: 5 4114 1208, Ing. Václav Šimek, tel.: 5 4114 1353, doc., Dr., Ing. Pavel Zemčík tel.: +420 5 4114 1217

Další účastník projektu: EVEKTOR, spol. s r.o.

Řešitel: Ing. Martin Drštička, tel.: +420 572 537 415

Realizace 2011 – 2013,
Podpora ze státního rozpočtu: 15 097 tis. Kč,
Celkové uznané náklady: 26 082 tis. Kč
 

Photo 9