Zajímavé projekty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Čeští inženýři vyvinuli zcela nový motor na stlačený zemní plyn do lokomotiv

CNGProjekt je zaměřen na výzkum a vývoj alternativních, ekologicky a energeticky šetrných CNG motorů s nižšími emisemi a lepším poměrem výkonu a spotřeby.

 

 

 

Projekt má silnou výzkumnou a vývojovou rovinu, která svedla přirozenou cestou dohromady malou firmu orientovanou na vývoj a stavbu prototypů motorů, strojírenský podnik s potenciálem uplatnit výsledky projektu jako přidanou technologickou hodnotu ke svým výrobkům, a jedno z předních univerzitních pracovišť v oblasti spalovacích motorů.

Vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT) vyvinuli ve spolupráci se společnostmi Marat engineering s.r.o. a Vítkovice mechanika a.s. nový typ motoru na stlačený zemní plyn (CNG). Novinka, která nalezne uplatnění zejména v železniční dopravě, představuje světový unikát, který vyniká zejména sníženou zátěží životního prostředí a nízkými provozními náklady.

Cílem bylo vyvinout zcela novou koncepci jednopalivového CNG motoru, ze které bude možné následně vytvořit i její aplikovanou verzi pro motory Caterpillar. Využití těchto velkoobjemových motorů je hlavně v železniční dopravě u lokomotiv, ale též u stavebních strojů a kogeneračních jednotek. Součástí tohoto projektu je i zavedení navrženého řešení na existující spalovací motor 1.4 tsi pro osobní vozidla koncernu VW. Důležitým výstupem je také funkční vozidlo s tímto prototypem motoru.

„Jedinečnost našeho řešení spočívá v tom, že jde o motor primárně vyvinutý pro spalování pouze stlačeného zemního plynu a využívá všechny jeho přednosti jako paliva,“ vysvětlil Marek Bradávka z MARAT engineering. Zejména pro aplikace v železniční dopravě podobný typ motoru uzpůsobený pouze pro spalování CNG podle něj na světovém trhu zatím chybí, o čemž svědčí např. i to, že o toto řešení projevilo okamžitě zájem několik velkých společností jako např. Indické státní dráhy nebo ruský Gazprom.  „Možnosti využití jsou díky ekologickým aspektům, nízké ceně a bohatým zásobám zemního plynu po celém světě opravdu široké“ doplnil Marek Bradávka s tím, že při vývoji samotného konceptu motoru kladli velký důraz právě na jeho komplexnost a univerzálnost tak, aby byl použitelný pro širokou paletu spalovacích motorů a využitelný v různých odvětvích.    

CNG1

Nově navržená koncepce velkoobjemového dvanáctiválcového motoru Caterpillar s vícebodovým vefukováním CNG (a – zásobníky vysokotlakého CNG, b – vysokotlaký rozvod CNG, c – redukční ventil, d – nízkotlaký zásobník CNG, e – palivové lišty, f - vefukovače)

 

TA02031128 - Výzkum a vývoj pístového spalovacího motoru pro spalování stlačeného zemního plynu (2012-2015, TA0/TA)

Výše podpory ze státního rozpočtu: 17,2 mil. Kč

Příjemce: MARAT engineering, s.r.o.

Další řešitelé:

  • VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.
  • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 

Fotogalerie:

Ověření funkčnosti nově navržené koncepce plynového CNG motoru na zkušebně VUT Brno Motor Caterpillar 3412 s prototypem palivového CNG systému namontovaný na lokomotivě řady 714 Lokomotiva řady 714 jezdící s prototypem nově navrženého CNG palivového systému