Zajímavé projekty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Jak hospodařit s vodou v malých povodích?

Protěž(podpořeno TA ČR, 2011 - 2014)
Vodní režim v urbanizované krajině cílem dalšího zajímavého projektu českých vodohospodářských výzkumných pracovníků.



Číst dál...

Kompozity s bioplnivy – úspěšné řešení z České republiky

Mikroskopický snímek vlákna jaka(podpořeno TA ČR, 2011 - 2014)
Technická univerzita v Liberci a společnost Magna spojily své síly k využití přírodních vláken při výrobě plastových komponentů. Cílem projektu je aplikace přírodních materiálů, zlepšení vlastností, snížení ceny kompozitních materiálů a zátěže životního prostředí.

Číst dál...

V ČR se zrodila unikátní vakcína proti boreliózové infekci

Borelie(podpořeno TA ČR, 2011-2014)

Vakcína navozuje dostatečnou hladinu protilátek u myší, psů a koček proti třem hlavním kmenům borelií. Patentová přihláška byla podána na Český patentový úřad. Pro veterinární použití by měla být vakcína na trhu za čtyři roky. Pro použití v humánní medicíně by mohla být na trhu za šest let.

Číst dál...

Ultravysoké rozlišení videa se značkou Made in Czech

CESNET(podpořeno TA ČR, 2011 – 2013)

Do celosvětového výzkumu v této oblasti významnou měrou přispívají i čeští odborníci. CESNET zaujal v Denveru medicínským 4K přenosem se dočítáme na internetu v dubnu letošního roku.

Číst dál...

Jak ochránit optické kabely – a jak dlouho vydrží v krizových situacích?

Testovací kolektor - tunel MrázovkaProjekt Technologické agentury ČR v programu ALFA 3, který řeší bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj optických součástek pro silovou energetiku a energovody.

Číst dál...