Výsledky závěrečných oponentních řízení
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Výsledky závěrečných oponentních řízení

Na této stránce se zobrazují stanoviska ze závěrečných oponentních řízení k již ukončeným projektům programů TA ČR. Pro jejich zjištění zadejte číslo Vašeho projektu do červeného okna aplikace. Stanoviska Vás informují, zda byly splněny cíle a provedeny veškeré činnosti v souladu s návrhem projektu a se Smlouvou o poskytnutí podpory.