Test programy

Datové zdroje VaV

Jste?Hledáte?
 • majitel malé firmy
 • manažer velké firmy
 • manažer zahraniční firmy
 • výzkumný pracovník
 • vedu CTT na univerzitě
 • zaměstnanec inovačního centra
 • novinář, zájemce o výzkum
 • spolupráci s jinou organizací (podnikem nebo výzkumným ústavem) v konkrétním oboru
 • spolupracovníka v konkrétním oboru
 • hotové výsledky (chci využít hotové výsledky)
 • aktuální stav poznání v ČR (abych zjistil, na co mohu navázat)
 • okolí projektu, který chci řešit/řeším
Pak jste na správném místě! Vítejte na rozcestníku pro vyhledávání informací o výzkumných projektech, jejich výsledcích a řešitelích

Dlouhodobým cílem TA ČR je usnadnit propojování subjektů a lidí s podobnými zájmy či zaměřením ve VaV. Pomoci v nalezení hotových či plánovaných produktů výzkumu i rešerše o stavu poznání v konkrétním oboru ale i jimi napříč.

Pro tyto účely vyvíjí TA ČR DAFOS - agregovaný vyhledávač nad níže uvedenými datovými zdroji. Konkrétní podoba a funkce budou přizpůsobeny co nejvíce potřebám vás, uživatelů.

Rozcestník je prvním krokem na této cestě. Zahrnuje odkazy na stávající vyhledávací nástroje a datové zdroje v oblasti VaVaI, se kterými jste se ve své praxi mohli setkat.

V sekci dotazník uvítáme Vaše zkušenosti, postřehy a požadavky ohledně vyhledávání v databázích. Každá zpětná vazba je pro naše další počínání velmi cenná. Děkujeme.

ROZCESTNÍK DATOVÉHO ZDROJE 

Název datového zdrojeJaká jsou zde obsažena data
CEDR Informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních zdrojů. Možnost vyhledávání překryvů, souběhů dotací na projekty.
DAFOS TA ČR rvvi.cz v upravené struktuře
ERC FUNDED PROJECTS Projekty ERC. Umožňuje vyhledávání podobných projektů dle výskytu klíčových slov v abstraktech. Zobrazení včetně řešitelů a institucí na úrovni EU.
INKAviz Mapování inovační kapacity ČR: software pro online prezentaci dat z projektu INKA – Inovační kapacity 2014+. Software představuje webovou aplikaci, která zpřístupňuje přes webový prohlížeč databázi, jejíž struktura koresponduje se strukturou primárních dat z projektu INKA a na něj navazujících sběrů dat, které probíhají v kooperaci s jednotlivými krajskými pracovišti. Systém umožňuje snadné filtrování a vyhledávání dat dle zvolených kritérií. Součástí systému budou také vizualizace nejzajímavějších dat z dotazníků, které budou v podobě interaktivních grafických výstupů.
IS VAV (rvvi.cz) Informace o aktivitách VaVaI v ČR financovaných ze státního rozpočtu. Vhodné pro analýzy RIV výsledků, zjišťování distribuce nepřímého financování VaV a vyhledávání ve výsledcích VaV projektů v rámci ČR.
Odvětví podpořených podniků TC Pokročilá vizualizace dotací podnikům podle odvětví. Zobrazuje rovněž podíl jednotlivých poskytovatelů a vývoj objemu a podílů veřejné podpory VaV v čase.
Partner search Horizon 2020 Vyhledávač subjektů s podobným typem výzkumu na úrovni EU. Vhodné pro vyhledávání potenciálních výzkumných partnerů v Evropě.
PATSTAT Informace o patentových přihláškách a udělených patentech v rámci celé EU. Užitečné pro všechny, kteří uvažují o patentové ochraně výsledků svého výzkumu.
Project finder Vyhledávání podobnosti na základě klíčových slov a obsahu projektu ve všech projektech z IS VaV na rvvi.cz.
Síťové mapy TC Vizualizace projektů, subjektů, objemů veřejné podpory a výsledků VaVaI ČR. Vhodné pro vyhledávání vazeb mezi subjekty (sítě aktérů).
Starmetrics Vyhledávání informací o veřejné podpoře, struktuře, a výsledcích VaV aktivit v USA. Obsahuje interaktivní a přehledné vizualizace členěné tematicky i geograficky. Využitelné pro rešerše před zahájením výzkumného projektu, hledání potenciálních partnerů či pro statistická srovnání.

 

Aby se nástroj DAFOS mohl co nejvíce přizpůsobit vašim potřebám, věnujte prosím pár minut našemu krátkému dotazníku:

Vyplnit on-line dotazník