Test programy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Datové zdroje VaV

Jste?Hledáte?
 • majitel malé firmy
 • manažer velké firmy
 • manažer zahraniční firmy
 • výzkumný pracovník
 • vedu CTT na univerzitě
 • zaměstnanec inovačního centra
 • novinář, zájemce o výzkum
 • spolupráci s jinou organizací (podnikem nebo výzkumným ústavem) v konkrétním oboru
 • spolupracovníka v konkrétním oboru
 • hotové výsledky (chci využít hotové výsledky)
 • aktuální stav poznání v ČR (abych zjistil, na co mohu navázat)
 • okolí projektu, který chci řešit/řeším
Pak jste na správném místě! Vítejte na rozcestníku pro vyhledávání informací o výzkumných projektech, jejich výsledcích a řešitelích

Dlouhodobým cílem TA ČR je usnadnit propojování subjektů a lidí s podobnými zájmy či zaměřením ve VaV. Pomoci v nalezení hotových či plánovaných produktů výzkumu i rešerše o stavu poznání v konkrétním oboru ale i jimi napříč.

Pro tyto účely vyvíjí TA ČR aplikaci Starfos - fulltextový vyhledávač nad vybranými datovými zdroji. Napojení jednotlivých zdrojů, podoba aplikace, uživatelské funkce a filtry nebo možnosti reportů dat budou přizpůsobeny co nejvíce potřebám Vás, uživatelů. Celá aplikace je stále ve vývoji a bude průběžně vylepšována a doplňována. Zpětná vazba, náměty na úpravy nebo doplnění jsou důležité pro další vývoj aplikace. Podělte se, prosím, s námi o Vaši zkušenost.

Rozcestník je prvním krokem na této cestě. Zahrnuje odkazy na stávající vyhledávací nástroje a datové zdroje v oblasti VaVaI, se kterými jste se ve své praxi mohli setkat.

V sekci dotazník uvítáme Vaše zkušenosti, postřehy a požadavky ohledně vyhledávání v databázích. Každá zpětná vazba je pro naše další počínání velmi cenná. Děkujeme.

ROZCESTNÍK DATOVÉHO ZDROJE 

Název datového zdrojeJaká jsou zde obsažena data
CEDR Informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních zdrojů. Možnost vyhledávání překryvů, souběhů dotací na projekty.
STARFOS TA ČR Fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků. Zdrojem dat je IS VaVaI.
ERC FUNDED PROJECTS Projekty ERC. Umožňuje vyhledávání podobných projektů dle výskytu klíčových slov v abstraktech. Zobrazení včetně řešitelů a institucí na úrovni EU.
INKAviz Mapování inovační kapacity ČR: software pro online prezentaci dat z projektu INKA – Inovační kapacity 2014+. Software představuje webovou aplikaci, která zpřístupňuje přes webový prohlížeč databázi, jejíž struktura koresponduje se strukturou primárních dat z projektu INKA a na něj navazujících sběrů dat, které probíhají v kooperaci s jednotlivými krajskými pracovišti. Systém umožňuje snadné filtrování a vyhledávání dat dle zvolených kritérií. Součástí systému budou také vizualizace nejzajímavějších dat z dotazníků, které budou v podobě interaktivních grafických výstupů.
IS VAV (rvvi.cz) Informace o aktivitách VaVaI v ČR financovaných ze státního rozpočtu. Vhodné pro analýzy RIV výsledků, zjišťování distribuce nepřímého financování VaV a vyhledávání ve výsledcích VaV projektů v rámci ČR.
Odvětví podpořených podniků TC Pokročilá vizualizace dotací podnikům podle odvětví. Zobrazuje rovněž podíl jednotlivých poskytovatelů a vývoj objemu a podílů veřejné podpory VaV v čase.
Partner search Horizon 2020 Vyhledávač subjektů s podobným typem výzkumu na úrovni EU. Vhodné pro vyhledávání potenciálních výzkumných partnerů v Evropě.
PATSTAT Informace o patentových přihláškách a udělených patentech v rámci celé EU. Užitečné pro všechny, kteří uvažují o patentové ochraně výsledků svého výzkumu.
Project finder Vyhledávání podobnosti na základě klíčových slov a obsahu projektu ve všech projektech z IS VaV na rvvi.cz.
Síťové mapy TC Vizualizace projektů, subjektů, objemů veřejné podpory a výsledků VaVaI ČR. Vhodné pro vyhledávání vazeb mezi subjekty (sítě aktérů).
Starmetrics Vyhledávání informací o veřejné podpoře, struktuře, a výsledcích VaV aktivit v USA. Obsahuje interaktivní a přehledné vizualizace členěné tematicky i geograficky. Využitelné pro rešerše před zahájením výzkumného projektu, hledání potenciálních partnerů či pro statistická srovnání.
#TAČRvDatech Jednoduchá a zábavná prezentace informací o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

 

Aby se nástroj DAFOS mohl co nejvíce přizpůsobit vašim potřebám, věnujte prosím pár minut našemu krátkému dotazníku:

Vyplnit on-line dotazník