Statistika změnových řízení
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Statistika změnových řízení

Technologická agentura ČR za dobu své existence podpořila více než 1300 projektů. Projekty jsou většinou několikaleté a tak se může stát, že je nutné původní návrh projektu přizpůsobit a podat žádost o změnu. V níže zveřejněném souboru se můžete podívat, jaké změny v projektech nejčastěji řešíme.

Statistika změnových řízení vychází ze směrnice SME 07 - Změnová řízení projektů a je zveřejňovaná z důvodu transparentnosti tohoto procesu a počtu jednotlivých druhů těchto změn.

Druhy žádostí vycházejí ze směrnice SME - 07 Změnová řízení projektů