První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR (TA ČR) TÍMTO INFORMUJE, ŽE 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU ZÉTA (DÁLE ZÉTA) BUDE VYHLÁŠENA DNE 29. 3. 2017.

Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu ZÉTA , jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém programu ZÉTA na podporu nastupující výzkumné generace pořádá TA ČR v Praze a v Brně informační semináře.

Akce jsou určeny jak pro studentky a studenty a mladé výzkumné pracovnice a pracovníky, tak pro zástupce podniků a výzkumných organizací.

Na semináři se seznámíte s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o složení řešitelského týmu, věkových hranicích nebo o způsobu hodnocení návrhů projektů apod.

Semináře se uskuteční 13. února 2017 v Praze v sídle TA ČR - Evropská 1692/37 160 00 Praha 6, místnost č. 043 od 10 hod. a 2. března 2017 v Brně na BVV od 10hod.

Pro účast na seminářích se prosím registrujte skrze tyto formuláře níže:

Brno 2. 3. 2017 
Praha 13. 2. 2017