První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

UKONČENÍ SOUTĚŽNÍ LHŮTY V PROGRAMECH ZÉTA A EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 10. 5. 2017 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu ZÉTA, do které uchazeči podali 249 návrhů projektů. Dále dne 17. 5. 2017 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do 3. veřejné soutěže programu EPSILON, do které uchazeči podali 295 návrhů projektů.

V současné době obě Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnocují splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do těchto veřejných soutěží. O tom, které návrhy projektů tyto podmínky splnily, a které návrhy projektů tak budou přijaty do těchto veřejných soutěží a následně hodnoceny, bude TA ČR informovat v následujících dnech.