První veřejná soutěž

PRVNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU ZÉTA

PREZENTACE ZE SEMINÁŘEK 1. VS PROGRAMU ZÉTA

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém programu ZÉTA na podporu nastupující výzkumné generace pořádala TA ČR 13. února 2017 v Praze a 2. března 2017 v Brně informační semináře. Hosté se na nich seznámili s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem, se složením řešitelského týmu nebo způsobem hodnocení návrhů projektů apod.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE.

Videozáznam ZDE

zveřejněno 3. 3. 2017


 

UKONČENÍ REGISTRACE NA SEMINÁŘ K PROGRAMU ZÉTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že kapacity na seminářích k programu ZÉTA jsou téměř naplněny. Z tohoto důvodu je možné se zaregistrovat na informační seminář konaný 2. března 2017 v Brně do pondělí 13. února 2017 do 9:00 hod. Na pražský seminář, který se uskuteční 13. února 2017 je již registrace uzavřená. Další informační setkání k programu ZÉTA bude realizováno až po vyhlášení 1. veřejné soutěže v tomto programu, které se předpokládá na 28. března 2017.

zveřejněno 9. 2. 2017


 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR (TA ČR) TÍMTO INFORMUJE, ŽE 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU ZÉTA (DÁLE ZÉTA) BUDE VYHLÁŠENA DNE 29. 3. 2017.

Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu ZÉTA , jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém programu ZÉTA na podporu nastupující výzkumné generace pořádá TA ČR v Praze a v Brně informační semináře.

Akce jsou určeny jak pro studentky a studenty a mladé výzkumné pracovnice a pracovníky, tak pro zástupce podniků a výzkumných organizací.

Na semináři se seznámíte s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o složení řešitelského týmu, věkových hranicích nebo o způsobu hodnocení návrhů projektů apod.

Semináře se uskuteční 13. února 2017 v Praze v sídle TA ČR - Evropská 1692/37 160 00 Praha 6, místnost č. 043 od 10 hod. a 2. března 2017 v Brně na BVV od 10hod.

Pro účast na seminářích se prosím registrujte skrze tyto formuláře níže:

Brno 2. 3. 2017 
Praha 13. 2. 2017 

zveřejněno 3. 2. 2017