Druhá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Dotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA (dále jen "veřejná soutěž") a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny od 20. 10. 2018 prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou zodpovězeny. Přednostně budou zodpovězeny dotazy, které nejsou v často kladených dotazech.

Tato informace se netýká problémů technického charakteru, které budou průběžně odpovídány a vyřizovány.

Telefonické ani e-mailové dotazy nebudou přijímány.

K nalezení odpovědí využijte, prosím, často kladené dotazy a dále dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.