První veřejná soutěž

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU THÉTA

SETKÁNÍ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU THÉTA: DLOUHODOBÉ TECHNOLOGICKÉ PERSPEKTIVY - PROJEKTOVÁ KONSORCIA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá setkání uchazečů se zájmem o přihlášení výzkumně-vývojových projektů v Podprogramu Dlouhodobé technologické perspektivy 1. veřejné soutěže v programu THÉTA.

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 14.00 hodin.


Cílem akce je vzájemné propojení zástupců potenciálních účastníků této veřejné soutěže v podprogramu č. 3 - Dlouhodobé technologické perspektivy, které umožní vytvoření kvalitních projektových konsorcií.

V této veřejné soutěži figuruje také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta - bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem v podprogramu č. 3 se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy či soukromého sektoru.

Výzkumná témata pro 1. veřejnou soutěž programu Théta, podprogram č. 3, nebudou nijak omezena, avšak byla definována témata prioritní, jejichž seznam v pracovní verzi včetně uvedení vybraných možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru naleznete v této sekci webu TA ČR.

Svou přihlášku na seminář můžete odeslat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

 setkani theta PP3

SEMINÁŘ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU THÉTA: VÝZKUM VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - APLIKAČNÍ GARANCE

Technologické agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář s aplikačními garanty související s Podprogramem Výzkum ve veřejném zájmu 1. veřejné soutěže v programu THÉTA.

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 11.00. hodin.

Cílem akce je představení konceptu aplikačního garantství pro program Théta a souvisejících procesních náležitostí vyplývajících pro uchazeče. Na semináři budou účastni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Energetického regulačního úřadu.

Role aplikačního garanta, jehož deklarace zájmu je pro uchazeče v této výzvě povinná, bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta - bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem v podprogramu č. 1 musí být instituce z řad veřejného sektoru.

Tematicky je podprogram otevřen, avšak jsou prioritizována témata, jejichž seznam v pracovní verzi včetně uvedení vybraných možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru naleznete v této sekci webu TA ČR.

Svou přihlášku na seminář můžete odeslat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

seminar theta PP1

 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

Ta bude vyhlášena 31. října v následujících podprogramech (PP):

· PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
· PP2: Strategické energetické technologie
· PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

V této veřejné soutěži bude figurovat také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta - bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy nebo soukromého sektoru podle pravidel jednotlivých podprogramů.

Seznam témat v pracovní verzi ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru v podprogramech č. 1 a č. 3 naleznete zde.

Záznam semináře pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA

Vzhledem k vyhlášení veřejné soutěže v programu ÉTA a blížícímu se vyhlášení programu THÉTA pořádala TA ČR v Praze seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA.

Hosté se na semináři seznámili s hlavní rolí aplikačního garanta. Dále byla vysvětlena a také diskutována role aplikačního garanta nejen při přípravě jednotlivých návrhů projektů, ale i během jeho realizace. Seminář byl určen zejména pro subjekty, kteří budou součástí projektů v roli aplikačního garanta. Jedná se tedy o zástupce z řad jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy i územní samosprávy.

Videozáznam ze semináře

Prezentace ze semináře (.pdf)

SEMINÁŘ PRO APLIKAČNÍ GARANTY V RÁMCI 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMŮ ÉTA A THÉTA

Technologická agentura České republiky pořádá seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA, který se uskuteční 12. září 2017 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 10:00 hodin.

Aplikační garant (dále také AG) je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí aplikačního garanta je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. Role aplikačního garanta je jak při přípravě návrhu projektu, v průběhu realizace projektu tak i po jeho ukončení.

Seminář je určen zejm. pro subjekty, kteří budou součástí projektů v roli aplikačního garanta. Jedná se tedy o zástupce z řad jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy i územní samosprávy. Na semináři bude vysvětlena a dále diskutována role aplikačního garanta nejen při přípravě jednotlivých návrhů projektů, ale i během jeho realizace.

Program ÉTA je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Program THÉTA je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky.

Seminář nebude vysílán živě, videozáznam ze semináře však bude společně s prezentací zveřejněn.

Pro účast na semináři se prosím registrujte skrze formulář níže:

https://goo.gl/forms/lj6cbkA4AcMu1geK2

 

pozvanka

 

BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že předpokládaný termín vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA je konec října. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Program je určený pro podniky (právnické i fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost) a výzkumné organizace.

Vyhlášení první veřejné soutěže programu THÉTA bude předcházet informační seminář pro zástupce z řad potenciálních uchazečů, které TA ČR uspořádá začátkem října. Informace k chystanému semináři budou zveřejněny v předstihu na webových stránkách TA ČR.

Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu THÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.