První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPŮ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU, ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU A STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PRO PŘIDĚLOVÁNÍ APLIKAČNÍCH GARANCÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad (ERÚ) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zveřejnily své postupy pro přidělování aplikačních garancí v rámci 1. veřejné soutěže programu THÉTA.

Opatření ministra průmyslu a obchodu k programu THÉTA č. 23/2017 se váže na podprogramy 1 (Výzkum ve veřejném zájmu) a 3 (Dlouhodobé technologické perspektivy) a je k nalezení zde. Informace k postupu získání aplikačního garanta ze strany ERÚ se váže na podprogram 1 (Výzkum ve veřejném zájmu) a je k nalezení zde. Metodika k postupu získání aplikačního garanta ze strany SÚJB se váže na podprogram 1 (Výzkum ve veřejném zájmu) a je k nalezení zde.