První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

Ta bude vyhlášena 31. října v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

Výzkumná témata pro 1. veřejnou soutěž programu Théta nebudou nijak omezena, avšak byla definována témata prioritní.


V této veřejné soutěži bude figurovat také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži Théta - bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta: viz zde. Aplikačním garantem se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy nebo soukromého sektoru podle pravidel jednotlivých podprogramů.
Seznam témat v pracovní verzi ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru v podprogramech č. 1 a č. 3 naleznete zde.