Program Kappa
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Možnost financování cesty za partnery

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Celkem rozdělí přibližně 6,5 mil Kč (250 000 EUR).

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků a stáže.

Tento seznam není vyčerpávající a je míněn jen jako příklad možných aktivit. Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno v Žádosti o grant na bilaterální iniciativu. Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena.

Žádosti mohou být předkládány průběžně až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

Více informací o výzvě naleznete ZDE

Pokud zatím nemáte žádného partnera, můžete k jeho vyhledání využít databázi Partner Search Database for EEA and Norway Grants, kterou spravuje norská agentura Research Council, která je zároveň donorským partnerem programu Výzkum. Databázi najdete ZDE.