2.PP - Druhá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PRO PROJEKTY SME INSTRUMENTU FÁZE 1 S PEČETÍ SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 2. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 (dále jen veřejná soutěž) pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či. 3. uzávěrce roku 2017 bude vyhlášena dne 11. 10. 2017.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura návrhu projektu (přihláška) bude zjednodušená, jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizontu 2020.

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrumentu fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2017, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované. Jedná se tedy o projekty, které obdržely pečeť „Seal of Excellence" Evropské komise v 2. či 3. uzávěrce SME instrument fáze 1 roku 2017. Kromě projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence budou muset uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které budou specifikovány v Zadávací dokumentaci. Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již do 31. 12. 2017.

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.