Šestá veřejná soutěž (M-ERA.Net 2 Call 2018)
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

PROGRAM EPSILON: VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ DO 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE EPSILON M-ERA.Net 2 Call 2018

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu EPSILON M-ERA.Net 2 Call 2018, vyhlášené dne 4. února 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. března 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Dále předsednictvo TA ČR dne 28. března 2019 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.4

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 3 návrhy projektů z celkového počtu 3 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže Programu EPSILON, M-ERA.Net 2 Call 2018: