Pátá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

MOŽNOST SPOLUPRÁCE S PARTNERY V ČÍNSKÉ LOKALITĚ JIANGSU

Technologická agentura ČR byla v souvislosti s vyhlášenou 5. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována čínskou stranou (lokalita Jiangsu) s prosbou o identifikaci případných zájemců (českých podniků, výzkumných organizací) o spolupráci s čínskými partnery v rámci této veřejné soutěže.

Profily čínských podniků:
Nanjing Aozhiyun Information Technology Co.,Ltd.
Nantong Feng Rui Electrical Equipment Co., Ltd.

V případě zájmu o spolupráci s výše uvedenými společnostmi se obracejte, prosím, na Petra Matolína (, +420 234 611 636).