Pátá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

KONTAKTNÍ OSOBY JEDNOTLIVÝCH PARTNERSKÝCH AGENTUR A ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) informuje uchazeče o podporu v 5. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách jednotlivých partnerských agentur, na které je možné se v případě potřeby obrátit. TA ČR dále uvádí odkazy na webové stránky partnerských agentur, kde jsou uvedené informace o připravovaných výzvách.

Výše uvedené informace naleznete zde.