Čtvrtá veřejná soutěž

4. veřejná soutěž programu DELTA

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DELTA ZAMĚŘENÁ NA SPOLUPRÁCI S NĚMECKEM

Technologická agentura ČR připravuje ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž v rámci programu DELTA (dále veřejná soutěž). Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na přelomu února a března 2017. Tematicky bude veřejná soutěž zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0, konkrétně pak očekáváme projekty zaměřené na (nejedná se o úplný výčet, témata jsou popsána v angličtině):

 

 • Software Engineering
 • Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems)
 • IT-Applications in production (incl. service robotics)
 • Virtual technologies
 • Process and system simulation and control
 • Knowledge management
 • Usability
 • Software reliability, quality and safety
 • Data engineering and data driven systems
 • Parallelization and distributed systems
 • Cooperative robotics
 • System integration

 


 

Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 4. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále DELTA) bude vyhlášena dne 28. 2. 2017. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci s partnery z Německé spolkové republiky v oblasti Průmyslu 4.0.

Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

Ve spolupráci s německými partnery TA ČR připravuje na 7. 3. 2017 v Drážďanech (SRN) match-makingové setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky. Registrace na tuto akci je možná do 7. 2. 2017 ZDE.

TA ČR dále informuje uchazeče o podporu ve 4. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách partnerské instituce, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

 

Dr. Erasmus Landvogt
E-mail:
Tel.: +49 228 99 57 3190
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 - Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany

Marcus Wittrin
E-mail:
Tel.: +49 228 99 57 3541
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 - Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany

Zveřejněno 2. 2. 2017


 

Informace o možnosti setkat se s německými partnery a prodiskutovat společné projekty

V souvislosti s přípravou 4. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-německou VaV spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 je na 7. března 2017 v Drážďanech (Spolková republika Německo) plánováno (match-makingové) setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky.

Tato akce bude mít za cíl informovat o podmínkách společné výzvy na obou stranách a zároveň umožnit zájemcům z obou zemí, aby se setkali se svými kolegy, navázali důležitý kontakt s potenciálními partnery a případně prodiskutovali přípravu a podání společného návrhu projektu.

TA ČR zároveň žádá všechny instituce, které by se rády tohoto setkání zúčastnily, aby vyplnily níže uvedený stručný registrační formulář a to do 7. 2. 2017 včetně. Tyto informace poslouží k co nejvhodnějšímu nastavení celé akce.
Formulář je přístupný ZDE

Zveřejněno 24. 1. 2017


 

Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Zveřejněno 8. 12. 2016