Čtvrtá veřejná soutěž
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

4. veřejná soutěž programu DELTA

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DELTA ZAMĚŘENÁ NA SPOLUPRÁCI S NĚMECKEM

Technologická agentura ČR připravuje ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž v rámci programu DELTA (dále veřejná soutěž). Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na přelomu února a března 2017. Tematicky bude veřejná soutěž zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0, konkrétně pak očekáváme projekty zaměřené na (nejedná se o úplný výčet, témata jsou popsána v angličtině):

 

 • Software Engineering
 • Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems)
 • IT-Applications in production (incl. service robotics)
 • Virtual technologies
 • Process and system simulation and control
 • Knowledge management
 • Usability
 • Software reliability, quality and safety
 • Data engineering and data driven systems
 • Parallelization and distributed systems
 • Cooperative robotics
 • System integration

 

Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Zveřejněno 8. 12. 2016