Realizace projektů
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Realizace projektů


DOKUMENTY SPOJENÉ S REALIZOVANÝMI PROJEKTY

Všeobecné podmínkyZměnové řízení u realizovaných projektů


Monitoring projektů 

(Průběžné) monitorovací zprávy

NOVĚ JSOU (PRŮBĚŽNÉ) MONITOROVACÍ ZPRÁVY PODÁVÁNY VÝHRADNĚ PŘES ISBETA
- k jejich podání budete vyzváni prostřednictvím informačního systému
 
Zpráva o čerpání finančních prostředků

Závěrečné zprávy

- platí pro předkládání závěrečných zpráv, netýká se monitorovacích zpráv předkládaných přes ISBETA

      -  projekty z 5. výzvy (TB05*******) uvádí do věcné části k dílčím cílům (viz bod 9) činnosti uvedené v příloze smlouvy v bodě 9

       -  platná pro projekty z 5. výzvy (TB05*******)

 

Oponentní řízení

Informace o oponentním řízení u realizovaných projektů naleznete ve Směrnici SME-03.


Hodnocení realizovaných projektů odborným garantem

Režim stanovující hodnocení odborným garantem je popsán ve Směrnici SME-04.
 


Pravidla pro publicitu v projektech

 

Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku zde.

ARCHIV