Program Beta
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

PROGRAM BETA2 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S UKONČENOU LHŮTOU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Na profilu zadavatele na www.egordion.cz a případně ve Věstníku veřejných zakázek na www.vestnikverejnychzakazek.cz byly zveřejněny následující veřejné zakázky či poptávková řízení.

IDKódNázev zakázkyStav
VZ0022012TITDMVCR701Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZAZadávací řízení ukončeno.
VZ0016638TI00UVCR001Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2Zadávací řízení ukončeno.
Rámcová smlouva bude uzavřena s:
Vysoká škola podnikání a práva a.s., GaREP spol. s.r.o., ČVUT v Praze, Technologické centrum AV ČR, Elektrotechnická asociace ČR, VŠE v Praze, Mendelova univerzita v Brně.

Příprava projektů veřejné zakázky

Informace o vyhlášených zadávacích řízeních budou v souladu se ZZVZ zveřejňovány na profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR), případně ve věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/)

Všechna zadávací řízení jsou kromě profilu zadavatele dostupná také v elektronickém nástroji na adrese http://pruvodce.beta.tacr.cz

Registrací v tomto elektronickém nástroji budete automaticky notifikováni.

SEZNAMY SCHVÁLENÝCH VÝZKUMNÝCH POTŘEB

Schválení návrhů výzkumných potřeb v programu BETA

  

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 274. zasedání dne 16. 10. 2015 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k zadání.

 

 

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 241. zasedání dne 22. 1. 2015 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k zadání.

 

 

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 172. zasedání dne 3. 10. 2013 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k zadání.

 

 

Předsednictvo TA ČR na svém 117. zasedání dne 23. 8. 2012 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k zadání.

 Dne 29. září 2011 předsednictvo TA ČR schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k řešení.Schválení návrhů mimořádných výzkumných potřeb v programu BETA

BETA - TEST

 test


TABULKA PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ID Název VZ Druh řízení Druh zakázky Lhůta pro podání nabídek
         

PROGRAM BETA - DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Dokumenty a formuláře k veřejným zakázkám jsou zveřejněny na profilu zadavatele ( http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR ) ke každé veřejné zakázce.VZORY DOKUMENTŮ DLE PRŮVODCE

Průvodce je administrativní pomůcka, která zajistí formální správnost údajů nad shodnými formuláři, interně předepsanými poskytovatelem. Řada zadávacích řízení je procesně a formálně poměrně složitá a vyžaduje určitou znalost zákonů, jakkoliv se zadavatel snaží v rámci zadávací a kvalifikační dokumentace o polopatické vysvětlení požadavků na návrhy řešení a kvalifikaci. Všechny formuláře vycházejí z interní směrnice SME 16, která zase reflektuje zákon č. 130/2002 Sb. a zákon č. 137/2006 Sb., v tom rozsahu, který je pro nabídky nezbytný a dále respektuje Program BETA.
Z důvodu odstranění formálních chyb dodavatelů při nabídkách, zejména její úplnosti, zaměstnanci TAČRu vytvořili pro uchazeče tohoto Průvodce, který zajistí formální správnost a celkově velmi zrychluje dobu administrace zadávacího řízení na straně poskytovatele. 

 

Demonstrativní příklad možného podání návrhu řešení - generovaný výstup z Průvodce .

 

Přílohy: