Příprava projektů veřejné zakázky

Příprava projektů veřejné zakázky

Technologická agentura ČR od 1. 7. 2016 kontinuálně sbírá potřeby od resortů, v současnosti jich je prostřednictvím informačního systému iniciováno celkem 99. Každému resortu budou nejprve připravovány prioritní potřeby, které budou následně vyhlášeny formou veřejné zakázky. TA ČR bude v programu BETA2 využívat různé druhy zadávacích řízení, vč. řízení o inovačním partnerství, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Konkrétní druh zadávacího řízení bude realizován s ohledem na zaměření výzkumného projektu.

Informace o vyhlášených zadávacích řízeních budou v souladu se ZZVZ zveřejňovány na profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR), případně ve věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) a také na webových stránkách TA ČR.

Zveřejněno 12.1.2017


AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

IDKódNázevDruh řízeníLhůta pro podání nabídek

 

ARCHIV - VÝSLEDKY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ