První veřejná soutěž
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

První veřejná soutěž


VÝSLEDKY PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽEZměnové řízení u realizovaných projektů

 

 

Prohlášení TA ČR k možnosti odkladu dodání některých výsledků

TA ČR na základě řady podnětů ze strany příjemců  prověřila možnost odkladu dodání některých typů výsledků ve lhůtě pozdější, než je den ukončení řešení projektu. Nejvhodnějším postupem pro možnost odkladu je uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory.

Příjemce tedy v souladu se směrnicí SME-07  Směrnice pro změnová řízení projektů může podat žádost o tuto změnu, musí však řádně odůvodnit, z jakého důvodu nebude možné výsledků během řešení dosáhnout.

Celý text prohlášení naleznete zde.