Druhá veřejná soutěž
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

Druhá veřejná soutěž


VÝSLEDKY DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ DNE 6. 1. 2012

Výsledky 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA


Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášenou dne 20. července 2011.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

Nejzazší termín dodání Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu je 16.4. 2012.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost na postup poskytovatele při hodnocení návrhu projektu ke Kontrolní radě TA ČR.

 


 


Změnové řízení u realizovaných projektů

 

 


Pravidla pro publicitu v projektech

 

Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku zde.

ARCHIV