První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

DOKUMENTY SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že k dokumentům spojeným s vyhlášením 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 byly doplněny níže uvedené dokumenty. Jedná se o překlady českých dokumentů spojených s vyhlášením veřejné soutěže do anglického jazyka, které mají pouze informativní charakter a slouží pro fázi hodnocení. Závazná je česká verze, přičemž i Smlouvy o poskytnutí podpory budou uzavírány v českém jazyce.