Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

EuroNanoMed3

enm3.logo

výzkum v oblasti nanomedicíny

http://www.euronanomed.net/

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy bude navázáno na program EPSILON.

kontaktní osoba: Kristina Nehilčová
(, +420 234 611 629)

 

Příručka:

Vše o EuroNanoMed3 Call 2019

Dokumenty:

Kategorie projektů
TRL stupnice
Definice výsledků
Nařízení komise
Všeobecné podmínky (verze 5)
Program EPSILON

Povinné přílohy:

Čestné prohlášení za uchazeče
TACR_Budget_data_co-financing
nebo
TACR_Budget_data

Oficiální dokumenty EuroNanoMed Call 2019:

Call text
Guidelines for applicants
Pre-proposal submission form

Webová stránka výzvy: euronanomed.net
Další: Harmonogram výzvy

 

Zveřejněno 14. 11. 2018


Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy EuroNanoMed 3 Joint Call 2019. Výzva je zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 31. ledna 2019 (17:00 CET).

Témata výzvy jsou:

 • "Regenerative medicine" (toto téma není podporované TA ČR)
 • "Diagnostics"
 • "Targeted delivery systems"

Více informací k výzvě a pravidlům pro české uchazeče naleznete na stránkách euronanomed.net v Call text nebo v připravované příručce Vše o EuroNanoMed 3 Joint Call 2019, která bude zveřejněna na našich stránkách tacr.cz v sekci Programy - Cofundové výzvy.

Zveřejněno 18. 10. 2018


Blíží se vyhlášení nové mezinárodní výzvy zaměřené na oblast nanomedicíny. Výzva s názvem Euronanomed Joint Call 2019 bude vyhlášena 14. 11. 2018. Tato výzva podporuje spolupráci mezi veřejnou a soukromou výzkumnou sférou napříč zeměmi, které jsou do této výzvy zapojené.

Témata výzvy jsou:

 • "Regenerative medicine" (toto téma není podporované TA ČR)
 • "Diagnostics" 
 • "Targeted delivery systems"

Připravte se na výzvu již teď a začněte hledat své partnery prostřednictvím Nanomedicine MapEuroNanoMed partnering toolNMP teAm nebo CORDIS service. Své projekty budete moci podávat až do ledna 2019.

Výzva vyžaduje, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně z pěti partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy:

 • Bulgaria,
 • Canada (Quebec),
 • Czech Republic,
 • Estonia,
 • France,
 • Greece,
 • Italy,
 • Latvia,
 • Lithuania,
 • Norway,
 • Poland,
 • Romania,
 • Slovakia,
 • Spain,
 • Taiwan,
 • Turkey
  *seznam zemí se ještě může měnit

Více informací naleznete v oficiálním dokumentu Euronanomed Joint Call 2019 Preannouncement, na stránkách euronanomed.net nebo na stránkách www.tacr.cz v záložce Programy -> Cofundové výzvy.

Zveřejněno 10. 9. 2018


Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem EuroNanoMed3 Joint Call 2019) zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Ta bude navázaná na program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Podle předběžného harmonogramu bude společná mezinárodní výzva vyhlášena v listopadu 2018 a bude zaměřena na tato témata:

 • "Regenerative medicine" (toto téma není podporované TA ČR)
 • "Diagnostics"
 • "Targeted delivery systems"

Projekty mohou společně předkládat projektová konsorcia tvořená partnery ze států zapojených do této mezinárodní výzvy. Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019 prostřednictvím mezinárodního systému.

Více informací o mezinárodní výzvě EuroNanoMed3 Joint Call 2019 a o podmínkách pro českého uchazeče včas zveřejníme na webových stránkách www.tacr.czv pravidelném newsletteru TA ČR  a na webových stránkách euronanomed.net.

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 723770.