Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

GENDER NET Plus

gender-net plus

projekty zohledňující gender v obsahu výzkumu a inovací
gender-net-plus.eu


Vyhlášení společné mezinárodní výzvy bude navázáno na program ZÉTA.

kontaktní osoba: Iveta Zápařková
(
, +420 234 611 511)

   Call 2017 (výzva uzavřena) Mezinárodní výzva 
 Národní výzva
 Harmonogram výzvy

 

 

 

 

 

 

EUflagTento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 741874.