Realizace projektů
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Informace pro řešitele realizovaných projektů

Vážení řešitelé,

dovolujeme si Vás informovat o spuštění informačního systému pro podávání průběžných zpráv za rok 2012 na stránkách https://vyzvy.tacr.cz/index.php.

Termín pro odeslání průběžné zprávy (finanční části, věcné části i příloh) prostřednictvím informačního systému je dle rozhodnutí předsednictva TA ČR stanoven na 21. 1. 2013.

Termín pro doručení průběžné zprávy (finanční části, věcné části i příloh) na TA ČR v listinné podobě je 31. 1. 2013.

Průběžnou zprávu podává příjemce za celý projekt (tj. za všechny účastníky) a podepisuje ji osoba oprávněná jednat jménem či za příjemce s podpisovým právem za organizaci dle výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, zakládací listiny, zřizovací listiny apod.