První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. veřejná soutěž programu Centra kompetence

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PROJEKTŮ/NÁVRHŮ ŘEŠENÍ PRO ÚČELY POSKYTNUTÍ PODPORY NA OBDOBÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU OD 49. MĚSÍCE DÁLE V RÁMCI 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem) VYHLAŠUJE VÝSLEDKY hodnocení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále pro 22 projektů, které byly podpořeny v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.


Příjemci budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně.


Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR


3.11.2015

INFORMACE O PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDCÍCH HLOUBKOVÉHO HODNOCENÍ ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V RÁMCI 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE


Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem (program Centra kompetence) provedla hodnocení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále u 22 projektů, které byly podpořeny v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence, která byla vyhlášena dne 26. června 2011.

Seznam projektů, které byly vyhodnoceny jako velmi kvalitní projekty.

Seznam projektů, které byly vyhodnoceny jako projekty s doporučením.


V souladu se zněním programu Centra kompetence budou nyní příjemci výše uvedených projektů vyplňovat návrh řešení projektu od začátku 5. roku řešení dále.


31.7.2015

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. června 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), (dále jen Nařízení Komise).

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu Centra kompetence.Změnové řízení u realizovaných projektů

 

Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku zde.

 
DOKUMENTY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI