Partneři TA ČR
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Partneři Technologické agentury ČR

Představujeme partnerské organizace, s nimiž Technologická agentura ČR spolupracuje v České republice. Podmínkou partnerství s TA ČR je uzavření memoranda o spolupráci, případně jiné dohody na podobném principu. Zahraniční organizace, s nimiž TA ČR spolupracuje, najdete v rubrice Mezinárodní spolupráce.

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu
Memorandum o spolupráci mezi MPO ČR a TA ČR při přípravě a realizaci podpory výzkumu, vývoje a inovací bylo podepsáno 16. dubna 2013
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a TA ČR bylo uzavřeno 26. srpna 2013
 
Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví
Memorandum o spolupráci mezi ÚPV a TA ČR bylo podepsáno 2. dubna 2013
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a SP ČR bylo podepsáno 24. února 2014
 
Hospodářská komora ČR Hospodářská komora ČR
Dohoda mezi TA ČR a HK ČR o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací byla uzavřena 28. srpna 2013
 
CzechInvest CzechInvest
Dohoda o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi TA ČR a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest byla uzavřena 24. května 2013
 
Komora pro hospodářské styky se SNS Komora pro hospodářské styky se SNS
Memorandum o porozumění mezi TA ČR a Komorou SNS bylo podepsáno 5. prosince 2013
 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a AMSP ČR bylo uzavřeno 3. prosince 2013
 
Akademie věd ČR Akademie věd ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Radou bylo podepsáno 14. ledna 2014
 
Asociace výzkumných organizací Asociace výzkumných organizací
Dohoda o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi TA ČR a AVO byla uzavřena 20. srpna 2013
 
Asociace Akreditovaných a Autorizovaných Organizací Asociace Akreditovaných a Autorizovaných Organizací
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a AAAO bylo podepsáno 14. ledna 2014
 
Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a ElA bylo podepsáno 22. května 2014
 
Exportní garanční a pojišťovací společnost Exportní garanční a pojišťovací společnost
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a EGAP bylo podepsáno 5. června 2014
 
Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a SCHP ČR bylo podepsáno 17. června 2014
 
Asociace leteckých výrobců Asociace leteckých výrobců
Memorandum o spolupráci mezi ALV a TA ČR bylo podepsáno dne 14. listopadu 2014
 
Česká exportní banka Česká exportní banka
Memorandum o spolupráci mezi ČEB a TA ČR bylo podepsáno dne 27. listopadu 2014
 
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Memorandum o spolupráci mezi AIFP a TA ČR bylo podepsáno dne 3. srpna 2015
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci OPZ mezi TA ČR a MPSV bylo uzavřeno 25. října 2013
 
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Memorandum o spolupráci mezi ČMAPM a TA ČR bylo uzavřeno 27. května 2014
 
Sdružení pro zahraniční investice Sdružení pro zahraniční investice
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR, AFI a AmCham bylo podepsáno 2. června 2014
 
Americká obchodní komora v ČR Americká obchodní komora v ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR, AFI a AmCham bylo podepsáno 2. června 2015
 
Inženýrská akademie Inženýrská akademie
Memorandum o spolupráci mezi IA ČR a TA ČR bylo podepsáno 13. června 2014
 
Český rozhlas Český rozhlas
Memorandum o spolupráci mezi Českým rozhlasem a TA ČR bylo podepsáno 1. července 2014
 
Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného VaVaI mezi MV ČR a TA ČR byla podepsána 10. září 2014
 
Český báňský úřad Český báňský úřad
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného VaVaI mezi ČBÚ a TA ČR byla podepsána 7. října 2014
 
Institut umění - Divadelní ústav Institut umění - Divadelní ústav
Memorandum o spolupráci mezi IDU a TA ČR bylo podepsáno 28. listopadu 2014
 
START IT UP! nadační fond START IT UP! nadační fond
Memorandum o spolupráci mezi START IT UP! nadačním fondem a TA ČR bylo uzavřeno 17. prosince 2014
 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Memorandum o spolupráci mezi MŠMT a TA ČR bylo podepsáno 20. ledna 2015
 
Česká inovace Česká inovace
Memorandum o spolupráci mezi ČIN a TA ČR bylo podepsáno 22. dubna 2015
 
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 17. června 2015
 
Klastr NANOPROGRES Klastr NANOPROGRES
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 17. června 2015
 
Český nanotechnologický klastr Český nanotechnologický klastr
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 17. června 2015
 
Obchodní komora při Česko-korejské společnosti Obchodní komora při Česko-korejské společnosti
Memorandum o spolupráci mezi ČKS a TA ČR bylo podepsáno 21. března 2016
 
Transfera.cz Transfera.cz
Memorandum o spolupráci mezi Transfera.cz a TA ČR bylo podepsáno 25. února 2016
 
Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR
Memorandum o spolupráci mezi Asociací inovačního podnikání ČR a TA ČR bylo podepsáno 6. prosince 2016
 
Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR
Memorandum o spolupráci mezi Asociací inovačního podnikání ČR a TA ČR bylo podepsáno 26. června 2017
 
Portál Vědavýzkum.cz Portál Vědavýzkum.cz
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající zejména v zveřejňování příspěvků TA ČR na portálu vedavyzkum.cz.
 
Portál BusinessInfo.cz Portál BusinessInfo.cz
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající zejména v zveřejňování příspěvků TA ČR na portálu businessinfo.cz.
 
Program RE:START   Program RE:START
Spolupráce v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci stávajících programů TA ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, která podpoří, usnadní a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích.