Odkazy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Odkazy


INSTITUCE


  • Rada pro výzkum, vývoj a inovace
www.vyzkum.cz

  • Grantová agentura České republiky
www.gacr.cz

  • Akademie věd České republiky
www.cas.cz

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz

  • TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies)
www.taftie.org

  • Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz

  • Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007 - 2013
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
 
  • Sedmý rámcový program 7. Rámcový program 2007 – 2013
http://cordis.europa.eu/, www.fp7.cz