Zápisy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Prohlášení předsednictva TA ČR


  • Prohlášení předsednictva TA ČR k podmínce nezávislosti členů konsorcia – zobrazit

Prohlášení předsednictva TA ČR k podmínce nezávislosti členů konsorcia v programu Centra kompetence

  • Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR – zobrazit
  • Prohlášení předsednictva TA ČR po 2 letech – zobrazit
  • Usnesení předsednictva TA ČR – zobrazit

Postup předložení návrhu programu zpracovaného jiným správním úřadem

  • Odůvodnění odlišných stanovisek Předsednictva TA ČR – zobrazit

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu ALFA v případě projektů TA01011138,  TA01020326, TA01020333, TA01020709 a TA01021279

  • Prohlášení předsednictva TA ČR ke složení rad – zobrazit

Prohlášení předsednictva Technologické agentury ČR ke složení Rady programu ALFA a Rad podprogramů ALFA

  • Prohlášení předsednictva TA ČR k zahájení činnosti – zobrazit