Poskytování informací
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Postup TA ČR při vyřizování žádosti


Žádost o poskytnutí informace a případné odvolání či stížnost lze podat pouze písemně na toto kontaktní místo:

Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6


POSKYTNUTÉ INFORMACE