Nabídka majetku k odprodeji
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Nabídka majetku k odprodeji

Technologická agentura ČR nabízí k odprodeji majetek uvedený v přiložené tabulce. Pokud máte o koupi majetku zájem, stáhněte si tuto tabulku a doplňte u příslušného majetku cenu, za kterou jste ochotni danou položku zakoupit. Dále je pak nutné vyplnit kontaktní údaje o vaší osobě či organizaci. Takto vyplněnou tabulku zašlete na email . Nabídky zasílejte nejpozději do 15. října 2017. Poté budou vyhodnoceny a majetek prodán nejvyšší nabídce.