TA ČR v číslech
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR v číslech

Snahou Technologické agentury ČR je jednoduchá a zábavná prezentace informací o podpoře výzkumu vývoje a inovací, kterou poskytuje. Podívejte se, jak je na tom aplikovaný výzkum v České republice na nových stránkách #TAČRvDatech.

(počty podáných projektů, úspěšnost návrhů, financování)

(typy organizací, počet účastí, výše podpory)

(výsledky podpořených projektů dle jejich návrhů)

(reálně dosažené výsledky podpořených projektů)

(srovnání výsledků programů s programy dalších poskytovatelů)

(hodnocení návrhů programů; průběžné a závěrečné evaluace programů TA ČR)

(statistický přehled vybraných veřejných soutěží)