Stanoviska TA ČR
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

Veřejná stanoviska TA ČR

 

Stanoviska zde uvedená nejsou právně závazná, ani právně vymahatelná. Technologická agentura České republiky nepřebírá, ani nenese jakoukoliv odpovědnost za případné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody nebo nemajetkové újmy vzniklé příjemci či uchazeči nebo jiným osobám přímo nebo v souvislosti s užitím textu těchto dokumentů, včetně užití doslovných znění textů těchto dokumentů