Korporátní identita
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Korporátní identita

 • TA ČR logo základní (.EPS / .PNG)
 • TA ČR logo základní inverzní (.EPS / .PNG)
 • TA ČR logo základní černobílé (.EPS / .PNG)
 • TA ČR logo základní černobílé inverzní (.EPS / .PNG)
 • TA ČR logo doplňkové (.EPS.PNG)
 • TA ČR logo doplňkové inverzní (.EPS.PNG)
 • TA ČR logo doplňkové černobílé (.EPS.PNG)
 • TA ČR logo doplňkové černobílé inverzní (.EPS.PNG)
 • TA ČR logo doplňkové - AJ (.EPS / .PNG)
 • Program Alfa logo (.EPS / .PNG)
 • Program Beta logo (.EPS / .PNG)
 • Program Beta2 logo (.EPS / .PNG)
 • Program Gama logo (.EPS / .PNG
 • Program Gama 2 logo (.EPS / .PNG)
 • Program Delta logo (.EPS / .PNG)
 • Program Delta 2 logo (.EPS / .PNG)

 

 


Pravidla užití loga Technologické agentury ČR a jednotlivých programů

 1. Logo programu smí používat pouze příjemce popř. další účastník podpory z programu a členové orgánů TAČR a členové odborných poradních orgánů programů (dále jen „uživatel”).
 2. Loga smí být používána k propagačním a identifikačním účelům, které jsou výhradně spojeny s realizací konkrétního projektu, který je financován z programu anebo k účelům vyplývajícím z činností členů výše uvedených orgánů.
 3. Propagačními účely se pro tento případ rozumí použití zejména na internetové stránky, tištěné materiály (brožury, letáky, plakáty atd.), powerpointové prezentace, bannery.
 4. Identifikačními účely se pro tento případ rozumí zejména označení majetku.
 5. Délka použití loga je omezena na délku trvání projektu a 10let po jeho ukončení anebo dobou členství ve výše uvedených orgánech, popř. jinou spoluprací s TAČR.
 6. Logo TA ČR a programu lze použít na jiné účely než na výše uvedené pouze po předchozím schválení ze strany TAČR (pr@tacr.cz).
 7. Logo nebude jeho nevhodným užitím zneváženo nebo zneužito a nedojde k poškození dobrého jména TAČR.
 8. Uživatel není oprávněn poskytnout oprávnění užívat logo jiným osobám.
 9. Použití veškerých grafických materiálů je možné pouze v souladu s pravidly uvedenými v Grafický manuál – příjemci a v Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR.