Kontrolní rada
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Kontrolní rada

Členové Kontrolní rady (KR) TA ČR jsou: 

 

Obecné informace

Kontrolní rada TA ČR je kontrolním orgánem Technologické agentury. Kontrolní rada má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech TA ČR.

Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu o její činnosti.

Členům kontrolní rady může být přiznána za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Poslanecká sněmovna.


Kontrolní rada zejména:

 • kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury,

 • kontroluje hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura příslušnost hospodaření,

 • projednává stížnosti na postup Technologické agentury při hodnocení návrhů programových projektů,

 • předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti,

 • předkládá svá stanoviska předsednictvu; stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná,

 • schvaluje jednací řád kontrolní rady.

Kontrolní rada je oprávněna si při kontrole finančních prostředků TA ČR vyžádat nezávislý audit.

 

Historie jmenování členů KR TA ČR:

S účinností od 17. dubna 2019 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

 

S účinností od 11. dubna 2019 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
 • doc. Ing. Anna Putnová, CSc.
 • Mgr. Martin Wichterle

 

S účinností od 21. října 2015 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenováni:

 • prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

 

S účinností od 1. dubna 2015 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenováni:

 • Ing. Zbyněk Frolík
 • prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

 

S účinností od 24. září 2014 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenovány:

 • prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
 • Ing. Jana Stávková, CSc.

 

S účinností od 23. března 2011 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. – předseda KR
 • Ing. Milan Holl, CSc. – místopředseda KR
 • prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
 • RNDr. Karel Novák
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
 • Mgr. Michal Šedivý
 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
 • Ing. CSc., Jan Zábský, MBA