Kancelář
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Kancelář

Pracovníci Kanceláře TA ČR zodpovídají za přípravu programů a programových dokumentů (zadávací dokumentace, příručky, atd.) a za následnou realizaci těchto programů.

Kancelář TA ČR zejména:

  • přijímá žádosti o podporu výzkumných záměrů z programů vyhlášených TA ČR,
  • kontroluje jejich formální správnost před jejich předáním k dalšímu hodnocení,
  • poskytuje poradenství zájemcům o podporu a řešitelům,
  • monitoruje plnění schválených projektů,
  • kontroluje dosažení stanovených cílů výzkumných záměrů a programů.

 
Schema organizační struktury Kanceláře TA ČR


Sídlo Kanceláře TA ČR:

Evropská 1692/37
160 00 Praha 6