Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Kulatý stůl k přípravě veřejné soutěže programu THÉTA

Vzhledem k blížící se 1. veřejné soutěži v novém programu THÉTA, pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) kulatý stůl, na kterém budou představeny hlavní parametry programu a veřejné soutěže. Cílem programu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu s klíčovými vládními strategickými materiály pro oblast energetiky. TA ČR Vás srdečně zve k účasti na tomto setkání, jehož součástí bude i diskuse hostů.

 Výstřižek