Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Archiv GENDER

 pozvánka 28.3.2017

 

Registrace na Platformu žen ve výzkumu a podnikání ZDE

 


 

Pozvánka na seminář 25. 5. 2016 - Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU: Jaké podmínky a podporu při prosazování genderové rovnosti nabízí výzkumným institucím a vysokým školám stát? Jaký je politický a institucionální rámec, který stát vytváří? Jaké jsou mantinely, ve kterých se instituce při zavádění opatření pohybují? Co přináší evropská politika genderové rovnosti ve vědě? Program naleznete ZDE.


 

Tip na zajímavou akci - Představení projektu GenPORT
21.4.2016 8,30-17,00 : Snídaně a následná diskuze účastníků v Evropském Parlamentu, kterou organizuje organizace STOA (Science and Technology Options Assessment). GenPORT je portál zabývající se problematikou genderu a vědy. Na jeho stránkách naleznete odborné informace, studie, události atd. Zainteresované osoby zde mohou sdílet své znalosti a zkušenosti. Více informací o akci naleznete ZDE.


  

O naši zkušenost je v zahraničí zájem! Způsob, jakým se TA ČR zhostila implementace genderové politiky dosátvá mezinárodní rozměr. Ve Vilnius byla prezentována zkušenost s implementací genderové politiky TA ČR. Aktivity v oblasti diverzity a genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích, které TA ČR podnikla za poslední rok, posloužily jako inspirace zástupkyním ministerstev, univerzit nebo národních vědeckých rad z Estonska, Litvy, Polska nebo Lotyšska. Setkání bylo organizováno sítí COST "Capacity Building Symposium for Policy Makers - COST Targeted Network: Implementing Gender Equality Policy in European Research and Innovation".
Zveřejněno: 6. 4. 2016

 
Předsednictvo TA ČR schválilo dokument "Příručka pro užívání genderově senzitivního jazyka v komunikaci TA ČR". Účelem této příručky je poskytnout návod k tomu, jak učinit komunikaci uvnitř kanceláře TA ČR i navenek zdvořilou a příjemnou vůči ženám i mužům. Příručka slouží těm, kteří se rozhodnou vyjadřovat a tím uznávat podíl žen na akademických, výzkumných a inovačních činnostech. 
 
Zveřejněno: 22. 3. 2016

 
Dne 22.2. 2016 se v sídle Technologické agentury konal seminář s názvem „Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti“. Informace o semináři, fotogalerii a prezentace naleznete ZDE.
Zveřejněno: 23. 2. 2016