Novinky

BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (program ZÉTA) bude vyhlášena dne 28. března 2017. Návrhy projektů do této veřejné soutěže bude možné podávat od 29. 3. 2017 prostřednictvím nového informačního systému ISTA.

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.Tato věková hranice může být pro člena/členku řešitelského týmu posunuta o dobu strávenou na mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobou nemocí či jiným podobným důvodem.

Uchazečem může být výzkumná organizace i podnik. Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů.

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži pořádala TA ČR 13. února 2017 v Praze a 2. března 2017 v Brně informační semináře k programu ZÉTA. Hosté se na nich seznámili s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem, se složením řešitelského týmu nebo způsobem hodnocení návrhů projektů apod.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Po vyhlášení veřejné soutěže proběhnou další informační semináře pro uchazeče v Praze a v Brně. Posluchači se na semináři blíže seznámí s programem ZÉTA a s podmínkami podání návrhu projektu do 1. veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu.