Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Výtvarná soutěž Propojený svět zná své vítěze

Na 300 žákovských výtvarných děl a dalších 66 z vysokých škol z celé České republiky se letos potkalo v soutěži Propojený svět. Tu uspořádala Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzdělávání. Vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční 22. října 2015 od 15.00 hodin v Národní technické knihovně v Praze.

Do kategorie základních a středních škol přišlo na 300 výtvarných děl a videí. Žáci a studenti v nich často výtvarně zpracovali své zážitky z prázdnin, technické pomocníky, či dětskýma očima vnímaný díky technologiím měnící se svět. Porotu vedl známý grafik a ilustrátor Jiří Slíva.  

PS1 

 První místo v absolutním hodnocení: Karolína Kuberová      

 PS2

 Druhé místo v absolutním hodnocení: Tereza Johnová                

 PS3

 Třetí místo v absolutním hodnocení: Kristýna Bednářová

Vysokoškolská část soutěže Propojený svět obsahovala výtvarná díla vznikající v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů, která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů. 

„Považujeme za důležité aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce,“ zdůraznil Martin Bunček, místopředseda TA ČR a zároveň předseda poroty. „Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb“, dodal.

V rámci kategorie autorů z uměleckých vysokých škol ocenila porota ty studenty a studentky, jejichž díla imaginativním způsobem využívají nové technologie nebo materiály. U studentů z ostatních, zejména technických vysokých škol, byly oceněny umělecké interpretace jejich výzkumných projektů.

Porota pod odborným vedením docenta Michala Kolečka z FUD UJEP hodnotila především originalitu děl, celkovou výtvarnou a technickou úroveň řešení s estetickou hodnotou, ale také míru zapojení technologií, interaktivitu a jejich interdisciplinaritu.

propojeny svet VS

autor: MgA. Juraj Kotian, FMK UTB Zlín

„Už první ročník soutěže Propojený svět - umění v technologiích, technologie v umění ukázal, že myšlenka vyhlášení této soutěže byla správná. Potvrzuje se trend, kdy se stále více klade důraz na interdisciplinaritu a zdá se, že propojování světů je studentům blízké. Překvapil nás vysoký počet soutěžících. Jako zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky oceňuji zejména vysokou úroveň prací, které se soustředily na průmyslový design,“ uvedla Růžena Hejná.

Výstava Propojený svět potrvá v Národní technické knihovně v Praze Dejvicích do 20. listopadu 2015. Poté se přestěhuje do galerie TA.M v sídle TA ČR. Část děl bude také vystavena od 3. do 16. listopadu 2015 v Senátu PČR.

Výsledky výtvarné soutěže Propojený svět naleznete ZDE