Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Seminář k veřejné zakázce s využitím metody PCP

Dne 20.6.2014 byla zveřejněna veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích s využitím metody PCP − pořadové číslo 2 s názvem " Hledání projektových duplicit / metoda PCP"
 
Připomínáme potenciálním dodavatelům návrhů řešení, kteří by měli zájem účastnit se soutěže o návrh, že dne 4.7. 2014 od 10,00 do cca 12,00
se v prostorách TA ČR koná informační veřejný seminář, kde budou podány informace o předmětu veřejné soutěže z pohledu výzkumné potřeby TB03TACR001 a informace o použití metody PCP v tomto projektu.

Přihlásit se můžete zde.