Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Ceny „Nejlepší spolupráce roku“ vyhlášeny

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.6.2013 až 30.6.2014. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 22.8.2014.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč. Připraveny jsou taktéž věcné ceny a následná propagace nejlepších projektů.

Bližší detaily o soutěži naleznete zde.

Přihláška do soutěže: www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2014