Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Memorandum s EGAP podepsáno

Memorandum EGAPTechnologická agentura ČR (TA ČR) a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) potvrdily zájem na rozvíjení vzájemné spolupráce v oblasti podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje. Memorandum o spolupráci podepsal dne 5. června 2014 za EGAP předseda představenstva a generální ředitel, Ing. Jan Procházka, za TA ČR pak její předsedkyně, Ing. Rut Bízková.

Na dokument formálně zakotvující základní cíle spolupráce naváže akční plán, který bude konkretizovat jednotlivé kroky, které se pro letošní rok zaměří zejména na naplnění relevantních opatření uvedených v Národním programu reforem České republiky 2014.