Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Setkání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

Setkání s ministrem školstvíDne 3. června 2014 se uskutečnilo setkání ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA se zástupci Technologické agentury ČR. Předmětem jednání byla diskuze nad aktuální situací v oblasti podpory výzkumu a vývoje v ČR včetně přípravy nového operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Setkání s ministrem školství Setkání s ministrem školství Setkání s ministrem školství Setkání s ministrem školství Setkání s ministrem školství Setkání s ministrem školství Setkání s ministrem školství