Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Prohlášení k novým Všeobecným podmínkám

Technologická agentura České republiky vydává toto prohlášení k novým Všeobecným podmínkám Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory“) za účelem zamezení některých možných interpretačních nejasností. Jedná se o otázku změn Závazných parametrů řešení a dále o prodloužení platnosti smluv a rozhodnutí až na období 3 let po ukončení řešení projektu a s tím spojené povinnosti a sankce. Tento výklad považuje TA ČR za závazný pro vztah s příjemci veřejné podpory.
 
Dokument s prohlášením je k dispozici ZDE.