Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AVO podepsán

Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AVOV souladu s formální Dohodou o spolupráci podepsanou v loňském roce zpracovaly TA ČR a AVO (Asociace výzkumných organizací) Akční plán spolupráce na rok 2014. Plán obsahuje konkrétní kroky, které se týkají spolupráce například v oblasti PR, vzdělávání a doplňování databáze oponentů TA ČR o kvalitní experty.

Obě strany se shodly, že je zapotřebí výrazně zintenzivnit spolupráci mezi veřejnými VO (včetně AV ČR a vysokých škol) a podnikovou sférou. Zástupci AVO představili také stručný materiál, v němž je popsáno pět problematických oblastí českého výzkumného sektoru z pohledu AVO. Technologická agentura ČR rovněž považuje za nezbytné se popsaným otázkám věnovat.

Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AVO Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AVO Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AVO Akční plán spolupráce 2014 mezi TA ČR a AVO